FAQs About the word acclivity

yokuş

an upward slope or grade (as in a road)A slope or inclination of the earth, as the side of a hill, considered as ascending, in opposition to declivity, or desce

tırmanma,tepe,eğim,tırmanmak,Gradyan,eğilim,sırt,yükselmek,yokuş yukarı,yapamam

çekim,düşüş,yokuş,iniş,daldırma,Düşürmek,yokuş aşağı,düşme,asılı,havza

acclivitous => Dik, acclivities => yamaçlar, acclive => yokuş yukarı, acclimature => iklimlenme, acclimatizing => iklimlendirme,