FAQs About the word acclivity

svah

an upward slope or grade (as in a road)A slope or inclination of the earth, as the side of a hill, considered as ascending, in opposition to declivity, or desce

výstup,kopec,sklon,šplhať sa,Gradient,sklon,hrebeň,stúpať,do kopca,nemôžem

deklinácia,pokles,svah,zostup,ponoriť,Znížiť,z kopca,pád,visiace,kotlina

acclivitous => Strmý, acclivities => svahy, acclive => stúpajúci, acclimature => aklimatizácia, acclimatizing => aklimatizácia,