FAQs About the word acclivity

svah

an upward slope or grade (as in a road)A slope or inclination of the earth, as the side of a hill, considered as ascending, in opposition to declivity, or desce

výstup,kopec,sklon,šplhat,Gradient,sklon,hřeben,stoupat,do kopce,nemůžu

deklinace,pokles,svah,sestup,ponořit,Snížit stupeň,z kopce,pád,viset,pánev

acclivitous => Prudký, acclivities => svahy, acclive => stoupající, acclimature => aklimatizace, acclimatizing => aklimatizace,