FAQs About the word acclivity

stigning

an upward slope or grade (as in a road)A slope or inclination of the earth, as the side of a hill, considered as ascending, in opposition to declivity, or desce

stigning,ås,skråning,klatre,Gradient,tilbøyelighet,fjellrygg,stige,oppoverbakke,kan ikke

deklinasjon,nedgang,skråning,nedstigning,dyppe,Nedgradere,nedoverbakke,fall,hengende,bekken

acclivitous => Bratt, acclivities => skråninger, acclive => stigende, acclimature => akklimatisering, acclimatizing => akklimatisering,