FAQs About the word acclivity

stigning

an upward slope or grade (as in a road)A slope or inclination of the earth, as the side of a hill, considered as ascending, in opposition to declivity, or desce

opstigning,bakke,skråning,klatre,Gradient,tilbøjelighed,højderyg,stige,op ad bakke,kan ikke

deklination,nedgang,hældning, skråning,nedstigning,dyppe,Nedgradere,nedad,fald,hængende,bassin

acclivitous => Stejl, acclivities => skråninger, acclive => opstigende, acclimature => akklimatisering, acclimatizing => akklimatisering,