FAQs About the word acclivity

wzniesienie

an upward slope or grade (as in a road)A slope or inclination of the earth, as the side of a hill, considered as ascending, in opposition to declivity, or desce

wspinaczka,wzgórze,pochyłość,wspinać się,Gradient,skłonność,grzbiet,wzrosnąć,pod górę,nie mogę

deklinacja,spadek,pochylenie,zejście,maczać,Obniżyć,z górki,upadek,wiszący,basen

acclivitous => Strome, acclivities => zbocza, acclive => wznoszący się, acclimature => aklimatyzacja, acclimatizing => aklimatyzacja,