FAQs About the word acclivity

pantă

an upward slope or grade (as in a road)A slope or inclination of the earth, as the side of a hill, considered as ascending, in opposition to declivity, or desce

ascensiune,deal,pantă,a urca,Gradient,înclinaţie,culme,creşte,în sus,nu poate

declinare,declin,pantă,coborâre,a scufunda,Retrogradare,în pantă,cădere,atârnat,bazin

acclivitous => Abrupt, acclivities => pante, acclive => ascendent, acclimature => aclimatizare, acclimatizing => aclimatizare,